Co to jest OC Pojazdu?

Published Estimated reading time: 3 minutes

Ubezpieczenie OC, znane również jako ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy , jest najbardziej powszechnym rodzajem ubezpieczenia samochodowego. Pokrywa ono koszty szkód lub obrażeń spowodowanych przez Twój samochód u innych osób, ich mienia, a nawet zwierząt domowych.

Co ważne, ubezpieczenie OC nie pokrywa kosztów uszkodzenia własnego pojazdu lub siebie – jedynie szkody wyrządzone przez Ciebie innym. Dlatego też czasami nazywa się je ubezpieczeniem „OC”.

Czy ubezpieczenie OC pojazdu jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe w Polsce, co oznacza, że jeśli chcesz prowadzić samochód, musisz mieć tego typu pokrycie reguluje to Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Minimalna kwota wymaganego ustalona jest ustawowo.

Ubezpieczenie OC jest zazwyczaj oferowane przez firmy ubezpieczeniowe jako część kompleksowej polisy. Można je jednak kupić także jako samodzielną polisę.

Co obejmuje OC pojazdu, jaka jest jego ochrona?

Jeśli spowodują Państwo wypadek, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pokryje koszty uszkodzenia pojazdu drugiej osoby, a także wszelkie wydatki medyczne poniesione przez innego kierowcę lub pasażerów. Pokryje ono również wszelkie koszty prawne, jeśli druga strona zdecyduje się Państwa pozwać.

Podsumowując, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest niezbędne, jeśli chcesz prowadzić samochód w Polsce. Pokrywa ono szkody wyrządzone przez Ciebie innym osobom i może zaoszczędzić Ci sporo pieniędzy w razie wypadku.

Co to jest suma gwarancyjna w oc pojazdu?

Suma gwarancyjna OC to maksymalna kwota, jaką może otrzymać poszkodowany w ramach odszkodowania lub zadośćuczynienia z polisy OC sprawcy. Jej wysokość jest regulowana prawnie w art. 36 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Polisa OC może posiadać udział własny, czyli kwotę, którą musisz zapłacić, zanim firma ubezpieczeniowa zacznie pokrywać koszty. Wielkość udziału własnego jest określana przez Państwa przy zakupie polisy.

Wysokość sumy gwarancyjnej OC regulują przepisy prawa. Oznacza to, że jest taka sama w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym. Zgodnie z art. 36 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, jej wysokość od 2019 r. (zmienia się co 5 lat) wynosi:

  • 5 210 000 euro – w przypadku szkód na osobie. Dotyczy jednego zdarzenia drogowego, którego następstwa obejmuje ubezpieczenie OC bez względu na liczbę poszkodowanych.
  • 1 050 000 euro – w przypadku szkód na mieniu, również dotyczy jednego zdarzenia drogowego.

Wysokość powyższych sum gwarancyjnych OC jest uzależniona od kursu euro obowiązującego w dniu powstania szkody, który ustala Narodowy bank Polski (NBP).

Przy zakupie ubezpieczenia samochodowego należy pamiętać o porównaniu różnych polis i zapytaniu o oferty kilku firm w celu znalezienia najlepszego pokrycia w najbardziej konkurencyjnej cenie.