Co to jest OC Pojazdu?

Published Estimated reading time: 3 minutes

Ubezpieczenie OC, znane również jako ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy , jest najbardziej powszechnym rodzajem ubezpieczenia samochodowego. Pokrywa ono koszty szkód lub obrażeń spowodowanych przez Twój samochód u innych osób, ich mienia, a nawet zwierząt domowych. Co ważne, ubezpieczenie OC…